De vasten

De vastentijd
40 dagen voor Pasen.
Een tijd om stil te staan
bij wat we gedachteloos opeten
dag na dag
meestal uit gewoonte
of zelfs verveling.
Een tijd van soberheid;
niet alles wat we eten
hebben we echt nodig.
Een tijd van delen
door eerst te vragen
wat een ander wil
voor we onszelf bedienen.

 

 

Vragen ?