maandag, 04 februari 2019 17:42

Schoolkrantje...

Twee leerlingen uit klas 6 stelden een 'schoolkrantje' op. Jaren geleden was er op school ook een krantje: het Biezeke (een echte papieren versie). Meer en meer schakelden we over naar de website om nieuws te brengen. 

Nu grepen twee leerlingen de kans om opnieuw wat nieuws te brengen via een krantje. Er werd gesprokkeld, geïnterviewd, getypt, geknipt en geplakt maar nu op digitale wijze natuurlijk. 

Uiteindelijk kwam men tot wat nieuws van onze Biesweide. Het resultaat kunt u inkijken en lezen: klik daarvoor HIER.

Per klas werd ook een papieren versie bezorgd voor de leerlingen.