donderdag, 30 september 2021 14:04

Saved by the bell!

 

Dinsdag 5 oktober: Saved by the bell! + Internationale Dag van de Leerkracht = GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN.

Ook in de Biesweide was er aandacht voor dit thema. 

 

- 's Morgens was er al muziek te horen op de speelplaats: enkele muzikanten zetten hun beste beentje voor en speelden het lied van 'Laat de bel gaan...'. 

- Er was een bloempje voor de leerkrachten, geschonken door de ouderraad. Welbedankt, Kangoeroeraad, dit doet deugd. 

- 's Middags was er koffie en taart voor de leerkrachten. 

- In verschillende klassen was er duiding omtrent het thema van deze dag. 

- Om 15u.45 hadden we tenslotte ons groepsmoment: samen zingen én de bellen laten klinken. Dank aan onze werkgroep voor de organisatie hiervan. 

 

Wilt u nog wat foto's zien? Twee filmpjes met gezang én het luiden van de bellen? Klik HIER.

 

Meer info over deze actie: https://www.savedbythebell.be/