dinsdag, 28 juni 2022 06:48

Klasverdeling schooljaar 2022-2023

Ter info

We proberen steeds om zo klein mogelijke klasgroepen te maken. Hiervoor dienen er soms twee leeftijden bij elkaar geplaatst te worden in een graadsklas (kleuter). In een dergelijke klas krijgen de kleuters een aanbod dat afgestemd is op hun leeftijd, m.a.w. er wordt binnen de klasgroep gedifferentieerd lesgegeven.

De verdeling van de klasgroepen ziet er voor volgend schooljaar als volgt uit:   

KLEUTER

Kp-K1: juf Stéphanie C.
K1: juf Sylvianne D.
K2: juf Leen L.
K2/3A: juf Griet M.
K2/3B: juf Charlot M.
 
Ambulante juffen: juffen Diane D., Célestine D. en Laura V.
 
 
LAGER
 
L1: juffen Karien M. en Lies U.
L2: juffen Ilse D. en Leila C.
L3A: juffen Karien K. en Ilse D.
L3B: juffen Darline D. en Yara C.
L4: juffen Katrien D. en Yara C.
L5A: juffen Eugenie B. en Yara C.
L5B: juffen Siska en Berdine
L6A: juf Justine
L6B: juf Annelies
 
Leermeesters bewegingsopvoeding: juf Elise (L1 t.e.m. L3) en meester Sébastien (L4 t.e.m. L6)