dinsdag, 09 februari 2021 14:38

Aandacht voor het klimaat...

 

Met de DIKKETRUIENDAG (lagere afdeling) willen we de aandacht vestigen op ons klimaat.

*Dit jaar riepen we de leerlingen op om 'in het blauw' naar school te komen...blauw van de kou.. En koud was het wel vandaag!

Er liepen toch enkele 'specialekes' rond en die kan u zien in het filmpje.

*In de klassen werden ook de radiatoren wat lager gezet om wat energie te besparen. 

*Daarnaast was er natuurlijk de traditionele opwarming van juf Katrien 's morgens. Bewegen, dansen op muziek warmt ons toch al enkele graden op.

*Dit jaar daagde juf Katrien de klassen nog eens extra uit: iedere klas kreeg vanmorgen een ijsblok van hetzelfde gewicht. Dit blok moest men in de klas zo goed mogelijk bewaren...'isoleren' dus zodat het zo weinig mogelijk smelt. Een goeie denkoefening én toepassing van de wetenschap.