Beste ouders
 
 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en brengt enkele nieuwigheden met zich mee. De nieuwe lokalen voor de derde graad werden in gebruik genomen, we starten met een digitaal communicatiemiddel naar ouders (Questi), ... 
Ook op personeelsvlak zijn er enkele nieuwe gezichten (zie 'Wie is wie') en is er een verschuiving op directievlak. Ik neem parttime ouderschapsverlof op en word hierin vervangen door meester Carlos die de dagelijkse leiding van de school overneemt. 
 
Met vriendelijke groet
 
Directeur Xavier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vragen ?