heer Xavier Vansteenkiste
Directie
 
m. Carlos  ondersteuning beleid
Beleids- en ondersteunend personeel
m. Kathleen  secr. + zoco algemeen
Beleids- en ondersteunend personeel
m. Fedra  secr.
Beleids- en ondersteunend personeel
juf Diane - peuter/1ste kleuter A
Kleuter
juf Sylvianne  peuter/kleuter 1B
Kleuter
juf Leen  kleuter 2
Kleuter
juf Stéphanie  peuter/kleuter 1A
Kleuter
juf Griet  kleuter 3A
Kleuter
juf Charlot  kleuter 3B + zoco kleuter
Kleuter
juf Mirèse - kleuter ambulant
Kleuter
juf Fabiana    kinderverzorgster
Kleuter
juf Karien - L1A
Lager
juf Lies - L1B
Lager
meester Mario - L2A
Lager
juf Leila - L2B
Lager
juf Ilse - L2B/L3A
Lager
juf Karien - L3A + zoco lager
Lager
juf Darline - L3B
Lager
juf Annelies - L1A/L4A
Lager
juf Katrien - L4
Lager
meester Carlos - L3B/ICT
Lager
juf Siska - L5B
Lager
juf Eugenie - L5A
Lager
juf Justine - L6A
Lager
juf Ivy - L6B
Lager
meester Elias     lkr.-platform 
Lager
juf Elise - lich. opvoeding
Lager
meester Sébastien - lich. opvoeding
Lager
mevr. Vivian
Personeel
mevr. Rita
Personeel
mevr. Caroline
Personeel
 
mevr. Hanne
Personeel
m. Vivian - m.Janne - m.Caroline - m. Hanne - m.Rita
Personeel