heer Xavier Vansteenkiste
Directie
 
m. Carlos  ondersteuning beleid - ICT 
Beleids- en ondersteunend personeel
m. Kathleen  secr. + zoco algemeen
Beleids- en ondersteunend personeel
m. Fedra  secr.
Beleids- en ondersteunend personeel
juf Stéphanie - peuter
Kleuter
juf Sylvianne 1ste kleuter 
Kleuter
juf Leen 2de kleuter 
Kleuter
juf Charlot  2de kleuter/3de kleuter B
Kleuter
juf Griet  2de kleuter/3de kleuter A
Kleuter
juf Diane ambulant kleuter
Kleuter
juf Fabiana    peuter/1ste kleuter
Kleuter
juf Karien - L1
Lager
juf Lies - L1
Lager
juf Ilse - L2A
Lager
juf Leila - L2B
Lager
juf Karien - L3/zorg lager
Lager
juf Darline - L3
Lager
juf Katrien - L4A
Lager
juf Annelies - L4B
Lager
juf Berdine - L5B ambulant L4
Lager
juf Berdine - L5B ambulant L4
Lager
juf Eugenie - L5A
Lager
juf Justine - L6
Lager
juf Siska -  L5B
Lager
juf Elise - bewegingsopv.
Lager
meester Sébastien - bewegingsopv.
Lager
m.Vivian - m.Janne - m.Caroline - m.Hanne - m.Rita
Personeel