Het schoolbestuur vzw Vrij Katholiek Onderwijs Zonnebeke-Beselare is verantwoordelijk voor het goed functioneren van enerzijds VBS De Wijzer uit Zonnebeke en anderzijds van VBS De Biesweide uit Beselare. Dit doet ze met de hulp van de directies, de leerkrachten, het administratief personeel, het zorgpersoneel … Het schoolbestuur treedt dus op als werkgever.


De vzw Vrij Katholiek Onderwijs Zonnebeke-Beselare heeft haar hoofdzetel in de Ieperstraat 2A in Zonnebeke en is samengesteld uit volgende leden:
• Pieter Tack (voorzitter)
• Willy Van Houcke (ondervoorzitter)
• Katrien Vangeenberghe (secretaris)
• Frankie Descamps (penningmeester)
• Karolien Houwen
• Nele Storme
• Chris Vandendriessche
• Bettina Würth