dinsdag, 29 augustus 2023 08:54

Infoavonden

 

We houden er aan om (bij het begin van het schooljaar) infoavonden te organiseren per klas. Die avond krijgen de ouders uitleg door de leerkracht over de werking in de klas, de inhoud van de lessen en activiteiten, de jaarplanning, .... Dit kan de ontwikkeling van het kind alleen maar ten goede komen. 

Hieronder vindt u de data van de verschillende klassen. We starten telkens om 19u.30. Misschien wel interessant om alvast in uw agenda te noteren? 

Opgelet: de datum van Peuter/1ste kleuter/2de kleuter stond eerst op 10 november. Dit is gewijzigd naar 8 november!